Potvrzení o zdravotní způsobilosti stáhnete zde.

Žádost o řidičské oprávnění stáhnete zde.

Žádost vyplňte přesně podle občanského průkazu

a nechejte si ji potvrdit u svého PRAKTICKÉHO popř. PRIVÁTNÍHO lékaře